Back to homepage / no frames version

AVANSERT TRANSPORT-TEKNOLOGI I BÆRUM

(OSLO REGIONEN)

Vi har her muligheten til å slå svært mange fluer i ett smekk:

  1. Løse det meste av Oslos luft- og støyproblem.
  2. Gi Fornebu og Norge en fin grønn high-tech image.
  3. Løse Fornebus, Bærums (og Oslos/ Norges) trafikkproblemer for næringsliv og folk flest.
  4. Senke lokal og nasjonale bedrifters kostnader slik at de blir mer konkurransedyktige overfor utlandet. Slik kan arbeidsplasser bevares og skapes, og gode lønnsnivå sikres og økes. - Når det gjelder skjermede næringer og den offentlige sektor er denne effekten indirekte, fordi deres kostnader faktureres konkurranseutsatt sektor gjennom deres norske innsatsfaktorer, bl.a. avhengig av leve-, lønns- og leveringskostnader.
  5. Gi Fornebu synergieffekt fra ytterligere en forskningsgren som er svært IT intensiv. Dette er faktisk en mulighet til å bli verdensledende på området. Norge er i dag et U-land på området, og har ingen ekspertise. Internasjonalt står akademisk og industriell ekspertise klar til å hjelpe om vi viser vilje.
  6. I den grad Bærum etc. er interessert i å forbedre sine trafikk- og næringsforhold vil inkludering av dette prosjekt som et delprosjekt i IT-Fornebu gjøre Bærum etc. ytterligere interessert i å støtte et IT-prosjekt på Fornebu.
  7. Gi støtet til en forbedring av norsk og skandinavisk infrastruktur generelt. Derfor er det viktig å samarbeide med svenske og danske eksperter på området. Disse er (uttalt) villige til å stille opp om et nordisk prosjekt med utgangspunkt i Oslo. Slik kan vi forbedre det indre markedet i Skandinavia og ytterligere minimalisere bedrifters transportkostnader fordi større deler av markedet vil bli liggende nærmere. Vi kan også bidra til synergi effekter mellom nordiske forskningsmiljø.
  8. Gi støtet til en helt ny og avansert eksportgren (i Bærum, Oslo-regionen, Norge og i Skandinavia) med enormt potensiale globalt sett, både i mengde og i verdiskapingsintensitet. Sjansen for dette økes jo tidligere vi kommer på banen.
  9. Totalt kan dette skape en motor for hele økonomien som vil gi økte skatteinntekter uten å øke skattesatsene. Dette gjelder Bærum kommune og Oslo-regionen, så vel som Norge og Skandinavia.